Nhận hoàn trả 10% mỗi ngày tại Giải Bóng Đá Ảo Leap 188Bet

Khuyến mãi 188bet

Bạn sẽ có cơ hội nhận 10% hoàn trả mỗi ngày lên tới 540,000 VND hoặc 23 USD chỉ có tại Giải Bóng Đá Ảo LEAP 188Bet.

Truy cập link 188bet bên dưới để tham gia chương trình khuyến mãi.

Thời gian khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi này được diễn ra từ ngày 30/11/2020 11:01 PM (GMT+7) đến ngày 31/12/2020 10:59 PM (GMT+7);

Cách tham gia và cơ cấu giải thưởng

  1. Tích lũy với ít nhất là 5,400,000 VND hoặc 230 USD Cược Hợp Lệ có kết quả thua tại Giải Bóng Đá Ảo LEAP;
  2. Dựa trên điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được nhận 10% Tiền Thưởng Hoàn Trả, như bảng sau:

Yêu Cầu

Tiền Thưởng

Điều Kiện Rút Tiền

Tích lũy tối thiểu 5,400,000 VND hoặc 230 USD Cược Hợp Lệ có kết quả thua tại Giải Bóng Đá Ảo LEAP trong một Ngày Khuyến Mãi

540,000 VND hoặc 23 USD

1 lần tại sản phẩm 188BET

  1. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên 188bet Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi Ngày Khuyến Mãi kết thúc. Tiền Thưởng của Ngày Khuyến Mãi Thứ 6 – Chủ Nhật sẽ được cập nhật trong vòng 72 giờ làm việc kể từ Ngày Khuyến Mãi Thứ 2 tuần kế tiếp. Mọi số Tiền Thưởng từ Khuyến Mãi sẽ chỉ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc sau khi Thành Viên hoàn thành đủ yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu;
  2. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận được duy nhất một (1) lần Tiền Thưởng trong mỗi Ngày Khuyến Mãi;
  3. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất là một (1) lần tại sản phẩm của 188BET;
  4. Khi Ngày Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ tích lũy sẽ được tính lại bằng (0);
  5. Khuyến Mãi độc quyền này chỉ dành cho thành viên 188BET;
  6. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh sẽ được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Hoàn Trả 10% Mỗi Ngày Tại Giải Bóng Đá Ảo LEAP! sẽ được diễn ra từ ngày 30/11/2020 11:01 PM (GMT+7) cho tới 31/12/2020 10:59 PM (GMT+7).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi sẽ bao gồm 30 ngày Khuyến Mãi, mỗi ngày riêng biệt sẽ bắt đầu từ 11:01 PM (GMT+7) cho đến 10:59 PM (GMT+7) ngày kế tiếp.
  3. Khuyến Mãi được áp dụng đối với thành viên 188BET đạt đủ mọi điều kiện sau: 
    1. Đăng ký với Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
    2. Đặt thành công ít nhất là một (1) cược với số tiền tích lũy có kết quả thua ít nhất là 5,400,000 VND hoặc 230 USD tại Giải Bóng Đá Ảo LEAP trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;

   Graphical user interface, website Description automatically generated

   1. Chỉ cược được đặt tại Trò Chơi Hợp Lệ có kết quả thua trong Thời Gian Khuyến Mãi mới được tính là hợp lệ. Cược hủy và cược tại Bóng Đá Giả Lập đều sẽ không hợp lệ.
  4. Dựa trên việc đạt đủ mọi điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ tự động tham gia vào Khuyến Mãi và nhận được 10% tiền thưởng hoàn trả trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng bên dưới:

Yêu Cầu

Tiền Thưởng

Điều Kiện Rút Tiền

Tích lũy với ít nhất là 5,400,000 VND hoặc 230 USD Cược Hợp Lệ có kết quả thua tại Giải Bóng Đá Ảo LEAP trong một Ngày Khuyến Mãi

540,000 VND hoặc 23 USD

1 lần tại sản phẩm 188BET

For Example: Thành Viên Hợp Lệ A đặt Cược Hợp Lệ có kết quả thua tích lũy 6,000,000 VND trong Ngày Khuyến Mãi 1.
Thành Viên Hợp Lệ A sẽ nhận được 540,000 VND Tiền Thưởng.

Thành Viên Hợp Lệ A đặt Cược Hợp Lệ có kết quả thua tích lũy 5,000,000 VND trong Ngày Khuyến Mãi 2.
Thành Viên Hợp Lệ A đều sẽ không nhận được Tiền Thưởng.

 • Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận duy nhất một (1) lần Tiền Thưởng giá trị 540,000 VND hoặc 23 USD trong mỗi Ngày Khuyến Mãi.
 • Tiền Thưởng sẽ được cập nhật trực tiếp vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi Ngày Khuyến Mãi kết thúc. Tiền Thưởng của Ngày Khuyến Mãi Thứ 6 – Chủ Nhật sẽ được cập nhật trong vòng 72 giờ làm việc kể từ Ngày Khuyến Mãi Thứ 2 tuần kế tiếp. Mọi số Tiền Thưởng từ Khuyến Mãi sẽ chỉ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc sau khi Thành Viên 188bet đã hoàn thành đủ yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 • Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Cược Hợp Lệ trong mỗi Ngày Khuyến Mãi. Khi Ngày Khuyến Mãi mới được bắt đầu, Cược Hợp Lệ tích lũy sẽ được tính lại bằng (0).
 • Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất là 1 lần tại sản phẩm 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền 188bet được thực hiện. Tiền Thưởng và mọi số  tiền thắng cược liên quan đều sẽ bị thu hồi nếu không thỏa mãn điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.
 • Chỉ những cược đặt có kết quả thắng hoạc thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Mọi cược hòa hay hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game đều sẽ không được tính.
 • Điều kiện rút tiền sẽ được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn so với tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).
 • Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng sẽ chỉ được tính kể từ lúc Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
 • Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 • 188BET có quyền sửa đổi hay chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ lúc nào.
 • Quyết định về Tiền Thưởng sẽ là quyết định cuối cùng.
 • Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 • Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Nhanh tay đăng ký 188bet để tham gia chương trình và nhận về nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.

link đăng ký 188bet