100% thưởng đăng ký tại Trò chơi PT Fun88

Khuyến mãi Fun88
100% thưởng đăng ký tại Trò chơi PT Fun88

100% thưởng đăng ký tại Trò chơi PT Fun88

Nhanh tay đăng ký fun88 để tham gia chương trình và nhận về nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.

link đăng ký fun88

Thời gian khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi Fun88 này sẽ được diễn ra từ 01/01/2023 (00:00 GMT+8) – 31/01/2023 (23:59 GMT+8).

Xem thêm: 100% thưởng đăng ký 3D Casino tại Fun88.

Điều kiện và điều khoản

1. Chương trình khuyến mãi Fun88 này chỉ áp dụng với 1,000 thành viên chơi với tiền VND và chưa từng tham gia Tiền Thưởng Đăng Ký Trò Chơi PT trước đó.
2. Thành viên Fun88 sẽ nhận được 100% Tiền Thưởng cập nhật ngay khi nạp tiền Fun88 hoặc chuyển khoản lần đầu vào tài khoản Trò Chơi PT lên tới 2,000,000 VND.
3. Để được nhận thưởng, thành viên gửi tiền/chuyển khoản lần đầu vào ví tiền Trò Chơi PT, và nhấn chọn “”[Trò Chơi PT] Gửi tối thiểu là 200K, Nhận 100% Thưởng Cập Nhật Ngay, lên tới 2 TRIỆU!””. Tiền thưởng nạp lại sẽ được cập nhật ngay tại Trò Chơi PT sẽ được cập nhật ngay khi tiền gửi/chuyển khoản đã được xác nhận thành công. Tài khoản Trò Chơi PT sẽ bị khóa lại (không thể chuyển khoản đến tài khoản khác hoặc rút tiền Fun88) cho đến khi đáp ứng được doanh thu 20 lần theo yêu cầu.
Ví dụ:

  • Tiền gửi = 1,000,000 VND
  • Tiền thưởng = 100% x 1,000,000 VND = 1,000,000 VND
  • Doanh thu yêu cầu = (1,000,000 VND + 1,000,000 VND) x 20= 40,000,000 VND

4. Tiền gửi tối thiểu để được nhận thưởng là 200,000 VND
5. Tiền gửi tối đa để đăng ký khuyến mãi Fun88 này là 2,000,000 VND
6. Trường hợp thành viên Fun88 hoàn thành doanh thu yêu cầu hoặc số dư tại tài khoản Trò Chơi PT thấp hơn hoặc là bằng 1,000 VND, thành viên Fun88 chỉ cần gửi tiền/chuyển khoản để mở khóa tài khoản.
7. Tiền thưởng từ khuyến mãi Fun88 này cần phải được trải qua ít nhất là MỘT lần cược trước khi rút tiền Fun88.
8. Nếu thành viên muốn đăng ký thưởng SOS, thì mọi phần thưởng Đăng Ký và thưởng Nạp lại đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành doanh thu tại tài khoản Trò Chơi PT bao gồm những trạng thái “đang chờ”, “đang trong quá trình hoàn thành doanh thu” và “chờ nhận thưởng” sẽ bị hủy bỏ. Tiền thưởng mà thành viên Fun88 đã hoàn thành doanh thu ở trạng thái đã được cập nhật sẽ không bị hủy.
9. Doanh thu tại Trò Chơi không được áp dụng cho khuyến mãi Fun88 này.
10. Nếu Thành Viên tham gia Khuyến Mãi Fun88 này trước khi sản phẩm mới được thêm vào, doanh thu từ sản phẩm mới này sẽ không được tính vào khuyến mãi này.
11. Mọi Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Fun88 đều được áp dụng cho chương trình khuyến mãi Fun88 này.

Tham khảo thêm: 100% thưởng đăng ký tại Bắn cá Jili Fun88.