Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật sẽ cho bạn biết được mục đích sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được tại trang web này ra sao. Các bạn vui lòng tham khảo chính sách bảo mật trước khi truy cập trang web hoặc gửi bất cứ thông tin cá nhân nào.

Khi truy cập website này, bạn đang chấp nhận các điều được nêu trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi theo thời gian, bất cứ thay đổi nào cũng được đăng lên và bất cứ thay đổi nào cũng được áp dụng cho hoạt động và thông tin với cơ sở tịnh tiến. Các bạn có thể tham khảo chính sách bảo mật bất cứ khi nào truy cập trang web này để hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho website của chúng tôi được sử dụng với mục đích nào. Chúng tôi cam kết giữ kín thông tin cá nhân của bất cứ ai truy cập từ trang web, hoàn toàn bí mật và chỉ sử dụng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác. Hãy an tâm vì chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của người dùng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn thận cao nhất.

Trang web chúng tôi sử dụng Cookie để theo dõi hành vi người dùng

Trang web sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy những tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi sẽ rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như trình duyệt và hệ điều hành của người sử dụng, theo dõi số lượng khách truy cập website, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web ra sao, ngoài ra cookie còn giúp tùy chỉnh trang web cho người dùng. Không thể thu thập thông tin cá nhân bằng cookie và công nghệ theo dõi khác, nếu trước đó bạn có cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie khả năng sẽ gắn với những thông tin đó. Chúng tôi cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi người dùng truy cập xem những trang cụ thể, điều này cho phép chúng tôi đưa ra quảng cáo mục tiêu phù hợp trong tương lai.

Cách phân phối dữ liệu người dùng tại website này

Chúng tôi xử lý toàn bộ dữ liệu người dùng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) tại Việt Nam. Chúng tôi cam đoan không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất cứ thông tin cá nhân nào được cung cấp bởi người dùng vì bất cứ mục đích nào khác.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được an toàn tuyệt đối. Chỉ các nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ kín thông tin an toàn và bảo mật) mới có quyền tiếp cận những thông tin này.

Cách đặt nghi vấn

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc có ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email hotro@nhacaionline.com.

Chúng tôi giữ quyền thực hiện những thay đổi đối với chính sách này nếu có. Tất cả những thay đổi sẽ phản ánh trên trang này.

Thời gian áp dụng chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này được áp dụng trong suốt thời gian trang web này hoạt động.