Các quy định của pháp luật về đặt cược thể thao tại Việt Nam

Tin tức cá cược

Pháp luật Việt Nam đã có những quy định như thế nào về việc phân phối vé đặt cược trong việc đưa ra hình thức kinh doanh đặt cược và nguyên tắc để xác định kết quả đặt cược để trả thưởng cho người chơi, các quy định của pháp luật trong việc đặt cược thể thao tại Việt Nam đã được thông qua và được áp dụng để người chơi và các cơ sở kinh doanh đặt cược có thể nắm rõ, qua đó chúng ta sẽ cần phải hiểu được những quy định cụ thể này trước khi thực hiện các hành động liên quan đến cá cược và kinh doanh đặt cược tại thị trường Việt Nam.

Kinh doanh đặt cược là gì?

Theo nghị định 06/2017/NĐ-CP giải thích: Đặt cược là hình thức cá cược vào trò chơi giải trí có thưởng mà người tham gia sẽ đặt cược thực hiện được các dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện về thể thao, giải trí được sử dụng để có thể tổ chức kinh doanh đặt cược. Người tham gia có những dự đoán đúng sẽ được trả thưởng bằng với số tiền hoặc bằng hiện vật bởi những địa chỉ cung cấp, dịch vụ đó sẽ có thể được quy ra thành tiền dựa trên những kết quả của sự kiện đó khi kết thúc theo như Thể lệ đặt cược.

Kinh doanh đặt cược là việc thực hiện tổ chức, cung cấp các sản phẩm đặt cược cho người chơi theo nguyên tắc người chơi sẽ bỏ tiền ra mua vé đặt cược hoặc cá độ bóng đá bằng tiền ảo và được các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược trả thưởng khi trúng giải.

Các loại hình đặt cược được cho phép

Các loại hình đặt cược sẽ được phép kinh doanh bao gồm:

1. Đặt cược đua ngựa.

2. Đặt cược đua chó.

3. Đặt cược với bóng đá quốc tế.

Các quy định của pháp luật về đặt cược thể thao tại Việt Nam

Sản phẩm đặt cược được quy định trong luật của nhà nước

Điều 6 Nghị định 06/2017/NĐ-CP đã quy định rõ về các sản phẩm đặt cược như sau:

 • Đối với đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó: Sản phẩm đặt cược sẽ được dựa trên thứ hạng của ngựa đua, chó đua khi về đích trong các cuộc đua ngựa, đua chó do những doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tổ chức theo đúng với quy định tại Chương III của Nghị định này.
 • Đối với việc đặt cược bóng đá quốc tế: Sản phẩm sẽ đặt cược dựa trên tỷ số của trận đấu hay về hiệp đấu, các sự kiện sẽ xảy ra trong trận đấu và thứ hạng trong giải thi đấu đã được tổ chức. Trận đấu, giải thi đấu sẽ được lựa chọn để làm căn cứ cho việc kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải là các trận đấu hay là các giải thi đấu bóng đá quốc tế được Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) công bố và phê chuẩn chính thức. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố về danh mục của các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế sẽ được lựa chọn làm căn cứ để đưa ra kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Địa bàn để kinh doanh đặt cược

Theo như các quy định tại Điều 13 Nghị định 06/2017/NĐ-CP, Địa bàn để tổ chức kinh doanh đặt cược về hình thức đua ngựa, đặt cược đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được căn cứ vào các phương thức phân phối về vé đặt cược đúng như quy định tại Điều 12 của Nghị định này và sẽ được quy định cụ thể tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện để kinh doanh đặt cược, cụ thể như sau:

Địa bàn để kinh doanh đăt cược về đua ngựa, đua chó:

 • Trong trường đua của các doanh nghiệp theo như các quy định tại Nghị định này bằng phương thức đưa ra phân phối vé đặt cược thông qua các thiết bị đầu cuối.
 • Ngoài trường đua trên phạm vi cả nước ra và bằng phương thức phân phối về vé đặt cược thông qua các thiết bị đầu cuối và thiết bị điện thoại. Việc kinh doanh đặt cược ngoài trường đua được áp dụng trên phạm vi cả nước sẽ chỉ được thực hiện sau 01 năm tổ chức các hoạt động về kinh doanh đặt cược như đua ngựa, đặt cược đua chó trong các trường đua.

Bạn có thể quan tâm: Hợp pháp hóa cá cược thể thao: Làm gì để phòng, chống gian lận?

Địa bàn để kinh doanh đặt cược với cá cược bóng đá sẽ bao gồm: 

 • Tại một số các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bằng phương thức phân phối vé đặt cược và sẽ được thông qua thiết bị đầu cuối. Bộ Tài chính cũng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ để đưa ra các quyết định lựa chọn một số các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để có thể thực hiện việc thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.
 • Trên phạm vi cả nước bằng với phương thức phân phối vé đặt cược thông qua thiết bị  điện thoại.

Điểm bán vé đặt cược sẽ được cố định

Doanh nghiệp được trực tiếp thiết lập các điểm bán vé đặt cược cố định hoặc là sẽ được lựa chọn đại lý bán vé đặt cược được thiết lập các điểm bán vé đặt cược cố định để có thể phân phối vé đặt cược. Việc thiết lập các điểm bán vé đặt cược cố định sẽ phải đáp ứng đủ các điều kiện mà nghị định đã đưa ra. 

Các quy định của pháp luật về đặt cược thể thao tại Việt Nam

Điều kiện làm đại lý bán vé đặt cược đối với các cá nhân:

 • Là công dân sinh sống tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo như quy định của pháp luật.
 • Đáp ứng được các yêu cầu về bảo đảm nghĩa vụ về khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về vấn đề giao dịch bảo đảm để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với những doanh nghiệp kinh doanh đặt cược.
 • Có các điểm bán vé đặt cược cố định theo như quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

Điều kiện để làm đại lý bán vé đặt cược đối với tổ chức:

 • Là tổ chức kinh tế đã được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong thời gian quy định.
 • Đáp ứng được các yêu cầu về bảo đảm nghĩa vụ thanh toán theo như đúng quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược.
 • Có điểm bán vé đặt cược cố định theo đúng với các quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

Đại lý bán vé đặt cược sẽ có trách nhiệm thực hiện được đầy đủ về nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo như quy định của pháp luật.

Vé đặt cược sẽ phải thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 15 Nghị định 06/2017/NĐ-CP. Theo đó:

Vé đặt cược cũng sẽ có thể được phát hành dưới dạng các chứng chỉ hoặc là với các dữ liệu điện tử, phụ thuộc vào các phương thức phân phối về vé đặt cược theo như đúng các quy định tại Điều 12 của Nghị định này.

Vé đặt cược dưới dạng các chứng chỉ sẽ phải có các nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp phát hành được các vé đặt cược.
 • Tên các sự kiện đặt cược hoặc là các mã số sự kiện đặt cược.
 • Ngày, giờ sự kiện sẽ đặt cược diễn ra.
 • Lựa chọn của người chơi với các vé cược.
 • Giá trị tham gia để đặt cược.
 • Ngày, giờ phát hành về vé đặt cược.
 • Thời hạn để lưu hành những vé đặt cược (nếu có).
 • Tỷ lệ đặt cược (nếu có).
 • Ký hiệu của các đại lý bán vé đặt cược hoặc là với thiết bị đầu cuối.
 • Số ký hiệu, bảng mã sẽ nhận dạng về vé đặt cược để có thể chống làm giả.
 • Các nội dung khác theo như đúng với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết luận

Từ những quy định của Bộ Tài Chính thông tin về đặt cược đua chó, đua ngựa, bóng đá đã được đề ra, chúng ta có thể thấy rằng hầu hết các quy định về công tác đặt cược thể thao tại Việt Nam luôn có những thay đổi sao cho phù hợp với nhu cầu và đảm bảo khả năng an toàn trong quá trình áp dụng. Những tổ chức và cá nhân muốn cá cược sẽ cần phải nắm bắt được những quy định này trước khi lựa chọn các phương thức tổ chức cá cược thể thao.