Hướng dẫn cách chơi đánh bài tiến lên miền nam

Hướng dẫn cá cược, Casino trực tuyến

Bài Tiến lên miền nam sử dụng bộ bài chuẩn 52 lá. Mỗi người chơi sẽ được chia 13 lá bài, từ 2 đến 4 người là có thể tạo thành bàn chơi.

Phân loại các lá bài trong tiến lên miền nam

Bộ bài 52 lá, mỗi lá bài sẽ có 2 phần gồm số và chất. Vd: 6♣ sẽ gồm số 6 và chất ♣ (tép).

Giá trị của lá bài phụ thuộc trước hết vào số, nếu hai lá bài có cùng con số thì sẽ so sánh theo chất. Xếp hạng độ mạnh dựa theo số và chất như sau:

 • Về số: 2 (heo) > A (xì) > K (già) > Q (đầm) > J (bồi) > 10 > 9 > … > 3.
 • Về chất: ♥ > ♦ > ♣ > ♠.

Cách xếp bài

 • Lá bài rác: 9 ♠.
 • Bộ đôi: J ♥ J ♣.
 • Bộ ba: 7♥ 7♦ 7♣.
 • Sảnh: 3♥ 4♠ 5♥ 6♠ 7♥ 8♦…
 • 3 đôi thông: 4♦ 4♥ 5♦ 5♥ 6♠ 6♥.
 • Tứ quý: 6♥ 6 ♦ 6 ♣ 6 ♠.
 • 4 đôi thông: 4♦ 4♥ 5♦ 5♥ 6♠ 6♣ 7♠ 7♥.

Tính độ mạnh của hàng như sau: 4 đôi thông > tứ quý > 3 đôi thông.

Cách đánh bài

Quyền đánh trước: Ván bài đầu tiên, quyền đánh trước được phân ngẫu nhiên. Từ ván bài tiếp theo, người nhất ở ván trước sẽ được quyền đánh trước trong ván tiếp theo.

Vòng đánh: Theo ngược chiều kim đồng hồ, mỗi người được ra một lá hoặc một bộ bài nhiều lá. Người ra sau phải đánh bài có cùng loại và cao hơn người đánh trước đó, trừ trường hợp chặt. Loại là cùng lá bài rác, đôi, bộ ba, sảnh.

Hết vòng đánh: Trong vòng đánh nếu một người bỏ lượt thì xem như bỏ cả vòng. Nếu không còn ai chặn được tiếp thì người chơi đánh cuồi cùng được ra bài bắt đầu vòng chơi mới.

Kết thúc

Khi người chơi đầu tiên đánh hết bài. Những người chơi còn lại xem như thua cuộc.

Tới trắng: Thắng luôn sau khi chia bài xong, người chơi thắng cuộc sẽ nhận được từ mỗi nhà một số cược theo quy định bên dưới, không tính thối 2, 3 đôi thông, 4 đôi thông.

 • 6 đôi: 4♦ 4♥ 5♦ 5♥ 6♠ 6♥ 7♣ 7♥ J♠ J♦ K♠ K♣.
 • Tứ quý 2: 2♠ 2♣ 2♦ 2♥.
 • 5 đôi thông: 4♦ 4♥ 5♦ 5♥ 6♣ 6♥ 7♣ 7♥ 8♣ 8♦.
 • 12 lá đồng chất: 2♠ 4♠ 5♠ 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ 10♠ J♠ Q♠ K♠ A♠ A♣.
 • 2 tứ quý: 3♠ 3♣ 3♦ 3♥ 5♠ 5♣ 5♦ 5♥.
 • 4 bộ ba: 2♠ 2♣ 2♦ 4♠ 4♣ 4♦ 5♠ 5♣ 5♦ 10♠ 10♣ 10♦ A♥.
 • 6 đôi thông: 4♦ 4♥ 5♦ 5♥ 6♣ 6♥ 7♣ 7♥ 8♣ 8♦ 9♣ 9♦.
 • Sảnh rồng: 3♠ 4♦ 5♥ 6♣ 7♥ 8♦ 9♦ 10♠ J♥ Q♠ K♣ A♣.

Độ mạnh của bài tới trắng được giảm dần như sau: Sảnh rồng > 6 đôi thông > 4 bộ ba > 2 tứ quý > 12 lá đồng chất > 5 đôi thông > Tứ quý 2 > 6 đôi.

Với những bộ bài tới trắng cùng loại thì xét lá bài cao nhất của bộ. Mức độ ưu tiên về số trước và đến chất. Ví dụ: có 2 bộ bài gồm 5 đôi thôngt hì xét vào 2 đôi cao nhất của 2 bộ bài. Đôi nào có giá trị cao hơn sẽ giành chiến thắng. Nếu 2 đôi cao nhất có cùng giá trị thì xét về chất của lá cao nhất trong đôi đó. Chất bài cao hơn sẽ thắng.

Chặt dựa theo quy luật sau

 • 3 đôi thông chặt được heo và 3 đôi thông nhỏ nhỏ hơn.
 • Tứ quý có thể chặt được heo, 3 đôi thông và tứ quý nhỏ hơn.
 • 4 đôi thông chặt được heo, 3 đôi thông, tứ quý và 4 đôi thông nhỏ hơn.

Kết 3 bích

Kết 3 bích: Người đánh được 3♠ cuối cùng và thắng ván bài. Mỗi người thua trong bàn chơi phải mất 26 cược với người kết 3 bích.

Chặn kết 3 bích: Người chơi chặn được người khác kết 3 bích. Người bị chặn kết 3 bích phải đền 26 cược cho mỗi người trong bàn chơi tham gia vòng chơi cuối. Người không tham gia vòng cuối thì không mất và cũng không được cược nào.

Phạt Thối & chặt

 • 1 lá bài rác bị thối: 1 cược.
 • 2 đen: 3 cược.
 • 2 đỏ: 6 cược.
 • Đôi 2 đen: 6 cược.
 • Đôi 2 đen & đỏ: 9 cược.
 • Đôi 2 đỏ: 12 cược.
 • 3 đôi thông: 6 cược.
 • Tứ Quý: 8 cược.
 • 4 đôi thông: 12 cược.

Người có bài tới trắng sẽ được số cược của người thua trắng trong bàn lần lượt như sau:

 • Sảnh rồng: 9 cược.
 • 6 đôi thông: 8 cược.
 • 4 bộ ba: 7 cược.
 • 2 tứ quý: 6 cược.
 • 12 lá đồng chất: 5 cược.
 • 5 đôi thông: 4 cược.
 • Tứ quý 2: 3 cược.
 • 6 đôi: 2 cược.

Chúc các bạn đánh bài đổi tiền tiến lên miền nam vui vẻ!