Nghiêm cấm quảng bá casino dưới mọi hình thức

Casino trực tuyến

Việc quảng cáo dịch vụ casino chỉ được phép đặt trong những cơ sở lưu trú du lịch và phải chắc chắn người bên ngoài không nghe và không nhìn thấy được…

Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung những quy định tại Nghị định số 86/2013 về việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người ở nước ngoài, chính thức có hiệu lực từ 15/2/2017.

Theo đó, để tiến hành kinh doanh trò chơi điện tử, các doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu khoảng 200 tỷ đồng. Một doanh nghiệp có cấp phép kinh doanh dịch vụ này chỉ được mở tại một nơi kinh doanh duy nhất.

Cách chơi casino trực tuyến

Bên cạnh vấn đề đó, nghị định mới cũng sửa đổi một số quy định đối với máy móc và thiết bị, trong đó, các máy trò chơi điện tử có thưởng sẽ được sử dụng trong điểm kinh doanh phải hoàn toàn mới, có đầy đủ thông số kỹ thuật do chính nhà sản xuất máy trò chơi điện tử đó công bố đồng thời được tổ chức kiểm định độc lập hoạt động tại các nước G7 cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Tỷ lệ trả thưởng cố định đối với máy giật xèng cố định là 90% (bao gồm cả giải thưởng tích lũy) và đã được cài đặt sẵn trong máy. Trường hợp doanh nghiệp có thay đổi tỷ lệ trả thưởng thì phải đảm bảo tỷ lệ trả thưởng không quá thấp so với tỷ lệ trả thưởng tối thiểu của quy định, các doanh nghiệp cần phải làm thủ tục kiểm định trước khi quyết định đưa máy móc vào sử dụng và phải quy định cụ thể các tỷ lệ trả thưởng trong Thể lệ của trò chơi.

Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các máy trò chơi điện tử có thưởng bị hỏng hoặc cần phải bảo dưỡng định kỳ, doanh nghiệp đều có quyền tiến hành bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị nhưng không được can thiệp đến tỷ lệ trả thưởng. Và nếu việc bảo dưỡng, sửa chữa máy trò chơi điện tử có thưởng làm ảnh hưởng đến bộ phận tỷ lệ trả thưởng thì các doanh nghiệp phải thuê tổ chức kiểm định độc lập để kiểm định lại, đảm bảo chính xác trước khi tái sử dụng máy.

Đặc biệt, nghị định có quy định về việc quảng cáo dịch vụ của casino tốt nhất, cá nhân hoặc doanh nghiệp chỉ được phép đặt trong cơ sở lưu trú du lịch, phải đảm bảo người từ bên ngoài không nghe, không thấy được.

Nghiêm cấm các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này quảng bá dưới mọi hình thức và cần phải tuân thủ tất cả các quy định của luật pháp về việc quảng cáo.

Các bộ ngành và địa phương sẽ tiến hành kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này định kỳ 3 năm một lần để xem xét khả năng có thể tiếp tục duy trì hoặc là thu hồi giấy phép. Bất cứ cá nhân nào kinh doanh dịch vụ này mà không có phép thì sẽ bị phạt từ 90 – 100 triệu đồng; mức phạt sẽ tăng gấp đôi đối với tổ chức. Nếu kinh doanh không đúng địa điểm được ghi trong giấy phép thì bị phạt từ 180 – 200 triệu đồng.