Về những mặt lí luận, nói thật ra thì chúng ta cũng có thể coi nhiều người chơi là những nhà đầu tư chơi cá cược bóng đá. Nhưng mặt khác, họ cũng có thể quản lí được tiền vốn với một cách khá hợp lí, để đảm bảo nhiều lợi nhuận và đã thông qua đầu tư.