10% thưởng nạp lại lên tới 50 USD tại Empire777

Khuyến mãi empire777

Nhà cái cá độ empire777 tặng người chơi 50 USD cho 10% thưởng nạp lại, khoảng thưởng khích lệ tinh thần cá cược của người chơi, hãy tham gia ngay hôm nay.

Cách nhận thưởng

 • Để hợp lệ tham gia chương trình Khuyến Mãi Nạp Lại, Thành Viên cần phải nạp tối thiểu RMB100/ USD30/ THB500/ MYR30.
 • Thành Viên cần phải yêu cầu tham gia Khuyến Mãi trước khi đặt cược.
 • Mỗi khoản gửi thành công chỉ được nhận một lần khuyến mãi nạp lại. Trong rất nhiều khoản gửi thành công chưa yêu cầu Khuyến Mãi, chỉ các khoản gửi trong thời gian gần nhất thì mới được xét duyệt hợp lệ cho Thưởng Nạp Lại.
 • Để tham gia chương trình Khuyến Mãi Nạp Lại, Thành Viên cần bấm “Tham Gia Ngay”, chọn sản phẩm và nhập Mã Thu Ngân thành công.
 • Để blấy mã Thu Ngân, thành viên đăng nhập empire777, chọn “Tài Khoản” và chọn “Nhật Ký Giao Dịch”. Mã Thu Ngân sẽ được hiển thị tại hàng dưới ID.
 • Trong vòng 6 giờ tính từ lúc nhận được yêu cầu nhà cái sẽ cập nhật vào tài khoản thành viên thưởng nạp lại.
 • Thành Viên cần gửi tham gia khuyến mãi trong vòng 2 giờ sau khi thực hiện thành công giao dịch gửi tiền vào tài khoản.
 • Tài Khoản Thành Viên với số dư trên RMB1/ USD1/ THB5/ MYR1 cần phải hoàn thành doanh thu yêu cầu cho mỗi khoản thưởng Nạp Lại.

Điều khoản khuyến mãi

 • Lần nạp tiền đầu tiên dùng để nhận Tiền Thưởng Chào mừng thì sẽ không được dùng để tham gia vào Khuyến Mãi 10% nạp lại.
 • Tiền thưởng nạp lại chỉ được chơi tại sản phẩm cược mà người chơi đã chọn khi yêu cầu Tiền thưởng. Người chơi chỉ được dùng toàn bộ tiền nạp và ttiền thưởng đặt cược tại Sản phẩm đã chọn, nếu chơi tại sản phẩm khác thì sẽ bị tịch thu. Người chơi cũng không thể thay đổi sản phẩm cược tới khi Hoàn thành Doanh thu theo yêu cầu ở Khuyến mãi này
 • Sau khi xác minh thành công tài khoản và giao dịch nạp tiền tối thiểu là 30 USD (660,000 VNĐ) thì sẽ nhận được 10% Tiền thưởng nạp lại.
 • Ví tiền thưởng này không được áp dụng cho Live Casino Jeju và Phòng Game Beer.
 • Sau khi người chơi hoàn thành Doanh thu yêu cầu, tiền thưởng sẽ được chuyển đổi thành tiền thắng.
 • Cách tính Doanh thu yêu cầu

Doanh thu yêu cầu = [ (Tiền thưởng x Số lần yêu cầu) / % tính doanh thu ] + Tiền nạp

Tiền nạp
(USD)
Tiền
thưởng
(USD)
Số lần yêu cầu Doanh thu % tính 
Doanh thu
Doanh thu thực tế 
(USD)
100 10 Live Casino/Table Games x9 90 15% 600 + Tiền nạp 100
100 10 Slot x30 300 100% 300 + Tiền nạp 100
 • Doanh thu yêu cầu của khuyến mãi sẽ được tính kể từ khi tiền thưởng đã được cập nhật vào Tài khoản. Đối với cược đặt trước sẽ không được tính.
 • Trong trường hợp người chơi Rút tiền cược trước khi tiền thưởng được cập nhật vào tài khoản hoặc trước khi hoàn thành Doanh thu thì Tiền thưởng nạp lại sẽ bị tịch thu.
 • Người chơi không được tham gia Khuyến mãi Hoàn trả hàng tuần khi đã tham gia nhận thưởng nạp lại.
 • Tiền thưởng ở chương trình Khuyến mãi này không được sử dụng chung với bất kỳ tiền thưởng ở Khuyến mãi khác.
 • Điều khoản Khuyến mãi và điều kiện sử dụng chung của Empire777 được áp dụng.