Khuyến mãi giờ vàng tại Live Casino House tháng 1/2019

Khuyến mãi cá cược, Khuyến mãi Live Casino House

Nhà cái Live Casino house gửi đến tất cả khách hàng tại nhà cái chương trình khuyến mãi giờ vàng tháng 1/2019 vô cùng hấp dẫn, đăng ký ngay hôm nay để nhận khuyến mãi nhé!

Khuyến mãi giờ vàng 100%

Chương trình khuyến mãi này có 2 khung giờ:

1. Khung giờ đầu tiên: 13:00 (GMT+7) đến 14:00 (GMT+7) ngày 03/01/2019.

 • Áp dụng cho tất cả người chơi nạp tiền vào tài khoản lần 3 trở lên với mức gửi tối thiểu là 70 USD, tối đa là 300 USD.
 • Thưởng 100% số tiền nạp vào tài khoản và không giới hạn thưởng.
 • Để nhận được khuyến mãi người chơi phải cược lại 40 lần cược.
 • Khuyến mãi này không được áp dụng chung với khuyến mãi 10% nạp lại mỗi ngày.

2. Khung giờ thứ 2: 13:00 (GMT+7) đến 14:00 (GMT+7) ngày 04/01/2019.

 • Áp dụng cho tất cả người chơi nạp tiền vào tài khoản lần 3 trở lên với mức gửi tối thiểu là 50 USD, tối đa là 250 USD.
 • Thưởng 100% số tiền nạp vào tài khoản và không giới hạn thưởng.
 • Để nhận được khuyến mãi người chơi phải cược lại 40 lần cược.
 • Khuyến mãi này không được áp dụng chung với khuyến mãi 10% nạp lại mỗi ngày.

Khuyến mãi giờ vàng 120%

 • Chương trình khuyến mãi này được bắt đầu vào lúc 21:00 (GMT+7) đến 22:00 (GMT+7) ngày 09/01/2019.
 • Áp dụng cho tất cả người chơi nạp tiền vào tài khoản lần 3 trở lên với mức gửi tối thiểu là 60 USD, tối đa là 200 USD.
 • Thưởng 120% số tiền nạp vào tài khoản và không giới hạn thưởng.
 • Để nhận được khuyến mãi người chơi phải cược lại 40 lần cược.
 • Khuyến mãi này không được áp dụng chung với khuyến mãi 10% nạp lại mỗi ngày.

Khuyến mãi giờ vàng 50%

 • Chương trình khuyến mãi casino được bắt đầu vào lúc 14:00 (GMT+7) đến 15:00 (GMT+7) ngày 14/01/2019.
 • Áp dụng cho tất cả người chơi nạp tiền vào tài khoản lần 3 trở lên với mức gửi tối thiểu là 30 USD, tối đa là 300 USD.
 • Thưởng 50% số tiền nạp vào tài khoản và không giới hạn thưởng.
 • Để nhận được khuyến mãi người chơi phải cược lại 40 lần cược.
 • Khuyến mãi này không được áp dụng chung với khuyến mãi 10% nạp lại mỗi ngày.

Khuyến mãi giờ vàng 150%

 • Chương trình khuyến mãi này được bắt đầu vào lúc 21:00 (GMT+7) đến 22:00 (GMT+7) ngày 08/01/2019.
 • Áp dụng cho tất cả người chơi nạp tiền vào tài khoản lần 3 trở lên với mức gửi tối thiểu là 90 USD, tối đa là 250 USD.
 • Thưởng 150% số tiền nạp vào tài khoản và không giới hạn thưởng.
 • Để nhận được khuyến mãi người chơi phải cược lại 40 lần cược.
 • Khuyến mãi này không được áp dụng chung với khuyến mãi 10% nạp lại mỗi ngày.

Khuyến mãi giờ vàng 80%

 • Chương trình khuyến mãi này được bắt đầu vào lúc 14:00 (GMT+7) đến 15:00 (GMT+7) ngày 13/01/2019.
 • Áp dụng cho tất cả người chơi nạp tiền vào tài khoản lần 3 trở lên với mức gửi tối thiểu là 60 USD, tối đa là 350 USD.
 • Thưởng 80% số tiền nạp vào tài khoản và không giới hạn thưởng.
 • Để nhận được khuyến mãi người chơi phải cược lại 40 lần cược.
 • Khuyến mãi này không được áp dụng chung với khuyến mãi 10% nạp lại mỗi ngày.