Chương trình ‘Khuyến mãi giờ vàng’ tại Live Casino House

Khuyến mãi Live Casino House

Tham gia nhà cái casino Live Casino House ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi từ chương trình khuyến mãi giờ vàng. Hấp dẫn lắm đấy nhé!

Khuyến mãi giờ vàng 50%

 • Thời gian: Khuyến mãi này được bắt đầu từ 21:00 (GMT+7) đến 22:00 (GMT+7) ngày 10/10/2018.
 • Đối tượng tham gia: Khách hàng tại nhà cái gửi tiền vào tài khoản casino online trong lần thứ 3.
 • Mức thưởng: Thưởng lên đến 50% với mức thưởng cao nhất là 300 USD.
 • Mức gửi tối thiểu: Khách hàng phải gửi tiền vào tài khoản với mức tối thiểu là 30 USD.
 • Giới hạn thưởng: Chương trình khuyến mãi này không giới hạn thưởng.
 • Số vòng cược: Khách hàng cần phải cược lại 40 lần thì mới đủ điều kiện nhận thưởng.
 • Lưu ý: Khuyến mãi này không được áp dụng chung với  chương trình khuyến mãi 10% thưởng nạp lại mỗi ngày.

Khuyến mãi giờ vàng 120%

 • Thời gian: Khuyến mãi này được bắt đầu từ 13:00 (GMT+7) đến 14:00 (GMT+7) ngày 20/10/2018.
 • Đối tượng: Khách hàng tại nhà cái gửi tiền vào tài khoản lần 3.
 • Mức thưởng: Thưởng lên đến 120% với mức thưởng cao nhất là 200 USD.
 • Mức gửi tối thiểu: Khách hàng cần phải nạp tiền vào tài khoản với mức tối thiểu là 60 USD.
 • Giới hạn thưởng: Chương trình khuyến mãi này không giới hạn thưởng.
 • Số vòng cược: Khách hàng cần phải cược lại 40 lần thì mới đủ điều kiện nhận thưởng.
 • Lưu ý: Không được áp dụng chung với khuyến mãi 10% thưởng nạp lại mỗi ngày.

Khuyến mãi giờ vàng 100%

 • Thời gian: Khuyến mãi này được bắt đầu từ 13:00 (GMT+7) đến 14:00 (GMT+7) ngày 28/10/2018.
 • Đối tượng: Khách hành gửi tiền vào tài khoản nhà cái ở lần thứ 3.
 • Mức thưởng: Thưởng lên đến 100% với mức thưởng cao nhất là 250 USD.
 • Mức gửi tối thiểu: Khách hàng cần phải nạp tiền vào tài khoản với mức tối thiểu là 50 USD.
 • Giới hạn thưởng: Chương trình khuyến mãi này không giới hạn thưởng.
 • Số vòng cược: Khách hàng cần phải cược lại 40 lần thì mới đủ điều kiện nhận thưởng.
 • Lưu ý: khuyến mãi casino này không được áp dụng chung với khuyến mãi 10% thưởng nạp lại mỗi ngày.