Nhận hoàn trả cược Casino Trực Tuyến 188Bet, không giới hạn

Khuyến mãi 188bet

Nhận hoàn trả cược Casino Trực Tuyến tại 188bet không giới hạn lên tới 0.76%, cùng với thưởng thêm 7.6% từ tổng tiền cược hợp lệ tích lũy mỗi tuần.

Truy cập link 188bet bên dưới để tham gia chương trình khuyến mãi.

Nhận hoàn trả cược Casino Trực Tuyến 188Bet, không giới hạn

Nhận hoàn trả cược Casino Trực Tuyến 188Bet, không giới hạn

Thời gian khuyến mãi

Chương trình Khuyến Mãi sẽ được diễn ra từ ngày 26/10/2022 11:00 AM đến ngày 05/12/2022 10:59 AM (GMT+7)

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Để đăng ký tham gia, người chơi cần đăng nhập 188BET và nhấn chọn ô “THAM GIA NGAY”;
  2. Hoàn Trả Cược Tuần từ 0.36% cho đến 0.76% và Hoàn Trả Cược Thêm từ 3.6% tới 7.6%;
  3. Mức Hoàn Trả Cược sẽ bị hạ xuống mức thấp hơn, nếu không có bất cứ Cược Hợp Lệ trong Tháng Khuyến Mãi trước;
  4. Hoàn Trả Cược Tuần và Hoàn Trả Cược Thêm sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ 4 và cả 2 phải được sử dụng để đặt cược với tối thiểu là 1 lần tại sản phẩm 188BET;
  5. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh đều được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Hoàn Trả Cược Casino Trực Tuyến. Không Giới Hạn! sẽ diễn ra từ ngày 26/09/2022 11:00 AM đến ngày 07/11/2022 10:59 AM (GMT+7).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm các tuần, và mỗi tuần riêng biệt gồm 7 ngày, bắt đầu từ mỗi Thứ 2 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào Thứ 2 tiếp theo 10:59 AM (GMT+7).
  3. Khuyến Mãi sẽ được áp dụng cho thành viên 188BET đạt đủ mọi điều kiện sau:
   1. Đăng ký với Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công thấp nhất là 1 cược tại những trò Casino Trực Tuyến 188BET bất kỳ, trừ Blackjack, trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi,
   3. Chỉ cược được đặt đối với Sản Phẩm Hợp Lệ có kết quả thắng hoặc thua là hợp lệ tham gia Khuyến Mãi. Cược hòa hoặc hủy, cược đặt cho Blackjack và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game đều sẽ không hợp lệ.
   4. Cược “Double” có kết quả thắng hoặc thua đặt cho trò Bull Bull cũng được tính là hợp lệ tham gia Khuyến Mãi, theo bảng minh họa bên dưới:

Kết Quả

Số Tiền Cược Hợp Lệ

Thắng

Tiền cược ban đầu

Thua

Tiền cược thua

  1. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được hoàn trả cược như sau:
   1. Hoàn Trả Cược lên tới 0.76%, dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy của Thành Viên Hợp Lệ mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi. Mức Hoàn Trả Cược Tuần sẽ thay đổi dựa trên số tháng đặt Cược Hợp Lệ liên tiếp như bảng sau:

Số Tháng Khuyến Mãi Đặt Cược Liên Tiếp

Hoàn Trả Cược Tuần

Mức Hoàn Trả Cược Tuần

% Hoàn Trả Cược Tuần

1 Tháng Khuyến Mãi

1

0.36%

2 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

2

0.56%

Từ 3 đến 5 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

3

0.76%

Ví dụ: Người chơi A tích lũy được 100,000,000 VND tiền Cược Hợp Lệ tại Casino Trực Tuyến trong Tuần Khuyến Mãi đầu tiên sau khi tham gia Khuyến Mãi. Thì người chơi A sẽ nhận được Hoàn Trả Cược Tuần như sau:
Hoàn Trả Cược Tuần = 100,000,000 VND x 0.36% = 360,000 VND

   1. Hoàn Trả Cược Thêm lên tới 7.6% dựa trên số tiền Hoàn Trả Cược Tuần, như quy định tại điều 5a, cho mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi. Mức Hoàn Trả Cược Thêm sẽ được thay đổi dựa trên số Tháng Khuyến Mãi đặt cược liên tiếp như bảng sau:

    Số Tháng Khuyến Mãi Đặt Cược Liên Tiếp

    Hoàn Trả Cược Thêm

    Mức Hoàn Trả Cược Thêm

    % Hoàn Trả Cược Thêm

    Từ 6 tới 8 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

    4.1

    3.60%

    Từ 9 đến 11 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

    4.2

    5.60%

    12 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp hoặc hơn

    4.3

    7.60%

Ví dụ: Người chơi B đặt cược trong 12 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp sau khi tham gia Khuyến Mãi và tích lũy được 100,000,000 VND tại Casino Trực Tuyến trong một Tuần Khuyến Mãi. Thì người chơi B sẽ nhận được tổng số tiền Hoàn Trả Cược như bên dưới:
Hoàn Trả Cược Tuần = 100,000,000 VND x 0.76% = 760,000 VND
Hoàn Trả Cược Thêm = 760,000 VND x 7.60% = 57,760 VND
Tổng Hoàn Trả Cược = 760,000 VND + 57,760 VND = 817,760 VND

 1. Mức Hoàn Trả Cược Tuần sẽ được hạ xuống mức thấp hơn, nếu Thành Viên Hợp Lệ không đặt ít nhất là một (1) Cược Hợp Lệ trong Tháng Khuyến Mãi trước, như bảng sau:

  Ví dụ:

  Ví dụ

  Tháng 2

  Tháng 3

  Tháng 4

  Tháng 5

  Tháng 6

  Tháng 7

  A: Thành Viên Hợp Lệ Mới

  Mức 1

  Mức 2

  Mức 3

  Mức 3

  Mức 2

  Mức 1

  Có Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  Không Đặt Cược

  Không Đặt Cược

  +1 Mức tháng kế tiếp

  +1 Mức tháng kế tiếp

  Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

  -1 Mức tháng kế tiếp

  -1 Mức tháng kế tiếp

  B: Thành Viên Hợp Lệ Mới

  Mức 1

  Mức 2

  Mức 1

  Mức 2

  Mức 3

  Mức 2

  Có Đặt Cược

  Không Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  Không Đặt Cược

  +1 Mức tháng kế tiếp

  -1 Mức tháng kế tiếp

  +1 Mức tháng kế tiếp

  +1 Mức tháng kế tiếp

  -1 Mức tháng kế tiếp

 2. Thành Viên 188bet Hợp Lệ cần phải đặt cược ít nhất 6 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp để nhận Hoàn Trả Cược Thêm, như bảng sau:

  Ví dụ:

  Ví dụ

  Tháng 2

  Tháng 3

  Tháng 4

  Tháng 5

  Tháng 6

  Tháng 7

  A: Thành Viên Hợp Lệ đang ở Tháng Khuyến Mãi liên tiếp Thứ 5 tại Tháng 2

  Mức 3

  Mức 4.1

  Mức 4.1

  Mức 3

  Mức 3

  Mức 3

  Có Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  Không Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  +1 Mức Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếp

  Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

  Mất Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếp

  Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

  Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

  Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

  Tháng 8

  Tháng 9

  Tháng 10

  Tháng 11

  Tháng 12

  Tháng 1

  Mức 3

  Mức 3

  Mức 4.1

  Mức 4.1

  Mức 4.1

  Mức 4.2

  Có Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

  +1 Mức tháng kế tiếp

  Mức Hoàn Trả Cược Thêm không đổi trong tháng kế tiếp

  Mức Hoàn Trả Cược Thêm không đổi trong tháng kế tiếp

  +1 Mức Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếp

 3. Hoàn Trả Cược sẽ chỉ được áp dụng kể từ khi Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi.
 4. Hoàn Trả Cược sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của mỗi Thành Viên Hợp Lệ vào Thứ 4 tiếp theo sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi. Người chơi cần phải hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 5. Hoàn Trả Cược phải được sử dụng đặt cược tối thiểu là 1 lần tại sản phẩm 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền 188bet được thực hiện. Hoàn Trả Cược và tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hoàn Trả Cược được cập nhật.
 6. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Hoàn Trả Cược sau khi Hoàn Trả Cược đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 7. Điều kiện rút tiền sẽ được tính kể từ khi Hoàn Trả Cược được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
 8. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng hay thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi này. Mọi vé cược hòa hoặc hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game đều sẽ không được tính.
 9. Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi này cũng đồng thời có thể tham gia những khuyến mãi khác hiện có tại 188BET.
 10. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất kỳ lúc nào.
 11. 188BET là quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và là quyết định của 188BET là cuối cùng.
 12. Mọi Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET đều được áp dụng.

Nhanh tay đăng ký 188bet để tham gia chương trình và nhận về nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.

link đăng ký 188bet