Hoàn trả cược Thể Thao 188Bet, không giới hạn

Khuyến mãi 188bet

Truy cập link 188bet bên dưới để tham gia chương trình khuyến mãi.

Hoàn trả cược Thể Thao 188Bet, không giới hạn

Hoàn trả cược Thể Thao 188Bet, không giới hạn

Thời gian khuyến mãi

Chương trình Khuyến Mãi sẽ bắt đầu diễn ra từ 26/10/2022 11:00 AM đến ngày 05/12/2022 10:59 AM (GMT+7)

Cách thức tham gia

 1. Để có thể tham gia, người chơi cần đăng nhập 188bet và nhấn chọn mục “THAM GIA NGAY”;
 2. Hoàn Trả Cược Tuần từ 0.18% tới 0.38% và Hoàn Trả Cược Thêm từ 3.6% cho đến 7.6%;
 3. Mức Hoàn Trả Cược sẽ bị hạ xuống mức thấp hơn, nếu không có bất cứ Cược Hợp Lệ trong Tháng Khuyến Mãi trước;
 4. Hoàn Trả Cược Tuần và Hoàn Trả Cược Thêm được cập vào mỗi Thứ 4 và cả 2 phải được sử dụng đặt cược tối thiểu là 1 lần tại sản phẩm 188BET;
 5. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

 1. Hoàn Trả Cược Thể Thao. Không Giới Hạn! sẽ được diễn ra từ ngày 26/09/2022 11:00 AM đến ngày 07/11/2022 10:59 AM (GMT+7).
 2. Thời Gian Khuyến Mãi sẽ bao gồm các tuần, mỗi tuần riêng biệt gồm 7 ngày, được bắt đầu từ mỗi Thứ 2 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào Thứ 2 tiếp theo 10:59 AM (GMT+7).
 3. Khuyến Mãi sẽ được áp dụng đối với thành viên 188BET nào đạt đủ mọi điều kiện sau:
  1. Đăng ký với Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đặt thành công ít nhất là 1 cược tại Thể Thao 188BET trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi,
  3. Chỉ cược được đặt cho Sản Phẩm Hợp Lệ có kết quả thắng hoặc thua là hợp lệ tham gia Khuyến Mãi. Mọi vé cược hòa hoặc hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game đều sẽ không hợp lệ.
 4. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET sau đó nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
 5. Dựa trên việc đủ những điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được hoàn trả cược như sau:
  1. Hoàn Trả Cược lên tới 0.38%, dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy của Thành Viên Hợp Lệ mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian diễn ra Khuyến Mãi. Mức Hoàn Trả Cược Tuần sẽ được thay đổi dựa trên số tháng đặt Cược Hợp Lệ liên tiếp như bảng bên dưới:
   Số Tháng Khuyến Mãi Đặt Cược Liên Tiếp Hoàn Trả Cược Tuần
   Mức Hoàn Trả Cược Tuần % Hoàn Trả Cược Tuần
   1 Tháng Khuyến Mãi 1 0.18%
   2 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp 2 0.28%
   Từ 3 đến 5 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp 3 0.38%

  Ví dụ: Thành Viên A tích lũy được 100,000,000 VND tiền Cược Hợp Lệ tại Thể Thao trong Tuần Khuyến Mãi đầu tiên sau khi tham gia Khuyến Mãi. Thì thành Viên A sẽ nhận được Hoàn Trả Cược Tuần như sau:
  Hoàn Trả Cược Tuần = 100,000,000 VND x 0.18% = 180,000 VND

  1. Hoàn Trả Cược Thêm lên tới 7.6% dựa trên số tiền Hoàn Trả Cược Tuần, như quy định tại điều 5a, cho mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi. Mức Hoàn Trả Cược Thêm sẽ được thay đổi dựa trên số Tháng Khuyến Mãi đặt cược liên tiếp như bảng bên dưới:
   Số Tháng Khuyến Mãi Đặt Cược Liên Tiếp Hoàn Trả Cược Thêm
   Mức Hoàn Trả Cược Thêm % Hoàn Trả Cược Thêm
   Từ 6 đến 8 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp 4.1 3.60%
   Từ 9 đến 11 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp 4.2 5.60%
   12 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp hoặc hơn 4.3 7.60%

Ví dụ: Thành Viên B đặt cược trong 12 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp sau khi tham gia Khuyến Mãi và tích lũy được 100,000,000 VND tại Thể Thao trong một Tuần Khuyến Mãi. Thì thành Viên B sẽ nhận được tổng Hoàn Trả Cược như sau:
Hoàn Trả Cược Tuần = 100,000,000 VND x 0.38% = 380,000 VND
Hoàn Trả Cược Thêm = 380,000 VND x 7.60% = 28,880 VND
Tổng Hoàn Trả Cược = 380,000 VND + 28,880 VND = 408,880 VND

 • Mức Hoàn Trả Cược Tuần sẽ được hạ xuống mức thấp hơn, nếu Thành Viên Hợp Lệ không đặt ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Tháng Khuyến Mãi trước, như bảng bên dưới:

Ví dụ:

Ví dụ Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7
A: Thành Viên Hợp Lệ Mới Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 3 Mức 2 Mức 1
Có Đặt Cược Có Đặt Cược Có Đặt Cược Không Đặt Cược Không Đặt Cược
+1 Mức tháng kế tiếp +1 Mức tháng kế tiếp Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp -1 Mức tháng kế tiếp -1 Mức tháng kế tiếp
B: Thành Viên Hợp Lệ Mới Mức 1 Mức 2 Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 2
Có Đặt Cược Không Đặt Cược Có Đặt Cược Có Đặt Cược Không Đặt Cược
+1 Mức tháng kế tiếp -1 Mức tháng kế tiếp +1 Mức tháng kế tiếp +1 Mức tháng kế tiếp -1 Mức tháng kế tiếp
 1. Thành Viên Hợp Lệ phải đặt cược ít nhất là 6 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp để nhận Hoàn Trả Cược Thêm, như bảng sau:

For example:

Ví dụ Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7
A: Thành Viên Hợp Lệ đang ở Tháng Khuyến Mãi liên tiếp Thứ 5 tại Tháng 2 Mức 3 Mức 4.1 Mức 4.1 Mức 3 Mức 3 Mức 3
Có Đặt Cược Có Đặt Cược Không Đặt Cược Có Đặt Cược Có Đặt Cược Có Đặt Cược
+1 Mức Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếp Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp Mất Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếp Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp
Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1
Mức 3 Mức 3 Mức 4.1 Mức 4.1 Mức 4.1 Mức 4.2
Có Đặt Cược Có Đặt Cược Có Đặt Cược Có Đặt Cược Có Đặt Cược
Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp +1 Mức tháng kế tiếp Mức Hoàn Trả Cược Thêm không đổi trong tháng kế tiếp Mức Hoàn Trả Cược Thêm không đổi trong tháng kế tiếp +1 Mức Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếp
 1. Hoàn Trả Cược sẽ chỉ được áp dụng kể từ khi Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi.
 2. Hoàn Trả Cược sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của mỗi Thành Viên Hợp Lệ vào Thứ 4 tiếp theo sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi này. Thành viên 188bet cần phải hoàn thành đủ yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 3. Hoàn Trả Cược phải được sử dụng đặt cược ít nhất là 1 lần tại sản phẩm 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền 188bet được thực hiện. Hoàn Trả Cược và tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu người chơi không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hoàn Trả Cược được cập nhật.
 4. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Hoàn Trả Cược sau khi Hoàn Trả Cược đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 5. Điều kiện rút tiền sẽ được tính kể từ lúc Hoàn Trả Cược được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
 6. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng hoặc thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Những vé cược hòa hoặc hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời ở cả 2 cửa trong cùng một game đều sẽ không được tính.
 7. Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi này cũng đồng thời có thể tham gia những khuyến mãi khác hiện có tại 188BET.
 8. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ lúc nào.
 9. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET sẽ là cuối cùng.
 10. Mọi Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET đều được áp dụng.

Nhanh tay đăng ký 188bet để tham gia chương trình và nhận về nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.
link đăng ký 188bet