Tổng hợp khuyến mãi tháng 12/2018 tại nhà cái Happyluke

Khuyến mãi cá cược, Khuyến mãi happyluke

Tổng hợp những khuyến mãi hấp dẫn của nhà cái Happyluke trong tháng 12 mà bạn không nên bỏ qua.

1. Đăng nhập nhận 100.000VND miễn phí

 • Chương trình khuyến mãi này được áp dụng từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 1/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018.
 • Để nhận khuyến mãi người chơi cần phải đăng nhập vào nhà cái và gửi tiền vào tài khoản để nhận 100.000VND miễn phí.
 • Khuyến mãi này áp dụng dành cho tất cả các game đang có tại Happyluke.
 • Thành viên sẽ nhận được tiền khuyến mãi khi gửi tiền vào tài khoản 3 lần trở lên và hoàn thành 40 lần vòng cược.
 • Thành viên chỉ có thể đăng ký nhận thưởng từ khuyến mãi một lần duy nhất.

2. Tặng 20% tiền thưởng

 • Chương trình khuyến mãi này được áp dụng từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 5/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018.
 • Để nhận khuyến mãi người chơi cần phải đăng nhập vào nhà cái và gửi tiền vào tài khoản để nhận 20% lên đến 6 Triệu.
 • Khuyến mãi này không áp dụng chung với khuyến mãi nạp lại mỗi ngày.
 • Thành viên sẽ nhận được tiền khuyến mãi khi gửi tiền vào tài khoản 3 lần trở lên với số tiền tối thiểu 50$ và hoàn thành 40 lần vòng cược.
 • Thành viên chỉ có thể đăng ký nhận thưởng từ khuyến mãi một lần duy nhất.

3. Nhận 50 Vòng quay miễn phí

 • Chương trình khuyến mãi này được áp dụng từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 7/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018.
 • Để nhận khuyến mãi người chơi cần phải đăng nhập vào nhà cái và gửi tiền vào tài khoản để nhận 50 vòng quay miễn phí trong trò Superflip.
 • Thành viên sẽ nhận được tiền khuyến mãi khi gửi tiền vào tài khoản 3 lần trở lên với số tiền tối thiểu 50$ và hoàn thành 40 lần vòng cược.
 • Thành viên chỉ có thể đăng ký nhận thưởng từ khuyến mãi một lần duy nhất.

4. Đăng nhập nhận 10 vòng quay miễn phí

 • Chương trình khuyến mãi này được áp dụng từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 9/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018.
 • Để nhận khuyến mãi người chơi cần phải đăng nhập vào nhà cái và gửi tiền vào tài khoản để nhận 10 vòng quay miễn phí trong trò Big Win Cat.
 • Thành viên sẽ nhận được tiền khuyến mãi khi gửi tiền vào tài khoản 3 lần trở lên và hoàn thành 40 lần vòng cược.
 • Thành viên chỉ có thể đăng ký nhận thưởng từ khuyến mãi một lần duy nhất.

5. Nhận 20$ miễn phí trong Live Casino Paris

 • Chương trình khuyến mãi này được áp dụng từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 11/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018.
 • Để nhận khuyến mãi người chơi cần phải đăng nhập vào nhà cái và gửi tiền vào tài khoản để nhận 20$ miễn phí trong Live Casino Paris.
 • Thành viên sẽ nhận được tiền khuyến mãi khi gửi tiền vào tài khoản 3 lần trở lên với số tiền tối thiểu 50$ và hoàn thành 40 lần vòng cược.
 • Thành viên chỉ có thể đăng ký nhận thưởng từ khuyến mãi một lần duy nhất.

6. Đăng nhập nhận 10 vòng quay miễn phí

 • Chương trình khuyến mãi này được áp dụng từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 14/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018.
 • Để nhận khuyến mãi người chơi cần phải đăng nhập vào nhà cái và gửi tiền vào tài khoản để nhận 10 vòng quay miễn phí trong trò Spin to Luck.
 • Thành viên sẽ nhận được tiền khuyến mãi khi gửi tiền vào tài khoản 3 lần trở lên và hoàn thành 40 lần vòng cược.
 • Thành viên chỉ có thể đăng ký nhận thưởng từ khuyến mãi một lần duy nhất.

7. Nhận ngay 100$ tiền mặt

 • Chương trình khuyến mãi này được áp dụng từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 16/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018.
 • Để nhận khuyến mãi người chơi cần phải đăng nhập vào nhà cái và gửi tiền vào tài khoản để nhận 100$ tiền mặt cho người chơi có số vòng cược cao nhất trong trò Max – Quest
 • Thành viên sẽ nhận được tiền khuyến mãi khi gửi tiền vào tài khoản 3 lần trở lên và hoàn thành 1 lần vòng cược.
 • Thành viên chỉ có thể đăng ký nhận thưởng từ khuyến mãi một lần duy nhất.

8. Nhận 50 Vòng quay miễn phí

 • Chương trình khuyến mãi này được áp dụng từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 19/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018.
 • Để nhận khuyến mãi người chơi cần phải đăng nhập vào nhà cái và gửi tiền vào tài khoản để nhận nhận 50 vòng quay miễn phí trong trò Tokitime.
 • Thành viên sẽ nhận được tiền khuyến mãi khi gửi tiền vào tài khoản 3 lần trở lên với số tiền tối thiểu 50$ và hoàn thành 40 lần vòng cược.
 • Thành viên chỉ có thể đăng ký nhận thưởng từ khuyến mãi một lần duy nhất.

9. Đăng nhập nhân ngay 10 vòng quay miễn phí

 • Chương trình khuyến mãi này được áp dụng từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 21/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018.
 • Để nhận khuyến mãi người chơi cần phải đăng nhập vào nhà cái và gửi tiền vào tài khoản để nhận nhận 10 vòng quay miễn phí trong trò Gemix.
 • Thành viên sẽ nhận được tiền khuyến mãi khi gửi tiền vào tài khoản 3 lần trở lên và hoàn thành 40 lần vòng cược.
 • Thành viên chỉ có thể đăng ký nhận thưởng từ khuyến mãi một lần duy nhất.

10. Tặng 15% tiền thưởng

 • Chương trình khuyến mãi này được áp dụng từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 24/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018.
 • Để nhận khuyến mãi người chơi cần phải đăng nhập vào nhà cái và gửi tiền vào tài khoản để nhận 15% lên đến 10 Triệu.
 • Khuyến mãi này không áp dụng chung với khuyến mãi nạp lại mỗi ngày.
 • Thành viên sẽ nhận được tiền khuyến mãi khi gửi tiền vào tài khoản 3 lần trở lên với số tiền tối thiểu 35$ và hoàn thành 40 lần vòng cược.
 • Thành viên chỉ có thể đăng ký nhận thưởng từ khuyến mãi một lần duy nhất.

11. Đăng nhập nhận ngay 20 vòng quay miễn phí

 • Chương trình khuyến mãi này được áp dụng từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 25/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018.
 • Để nhận khuyến mãi người chơi cần phải đăng nhập vào nhà cái và gửi tiền vào tài khoản để nhận ngay 20 vòng quay miễn phí trong trò Jazzy Christmas.
 • Thành viên sẽ nhận được tiền khuyến mãi khi gửi tiền vào tài khoản 3 lần trở lên và hoàn thành 40 lần vòng cược.
 • Thành viên chỉ có thể đăng ký nhận thưởng từ khuyến mãi một lần duy nhất.

12. Tặng 20% tiền thưởng

 • Chương trình khuyến mãi này được áp dụng từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 27/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018.
 • Để nhận khuyến mãi người chơi cần phải đăng nhập vào nhà cái và gửi tiền vào tài khoản để nhận ngay 20% lên đến 6 Triệu.
 • Khuyến mãi này không áp dụng chung với khuyến mãi nạp lại mỗi ngày.
 • Thành viên sẽ nhận được tiền khuyến mãi khi gửi tiền vào tài khoản 3 lần trở lên với số tiền tối thiểu 50$ và hoàn thành 40 lần vòng cược.
 • Thành viên chỉ có thể đăng ký nhận thưởng từ khuyến mãi một lần duy nhất.

13. Nhận ngay 100USD tiền mặt

 • Chương trình khuyến mãi này được áp dụng từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 30/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018.
 • Để nhận khuyến mãi người chơi cần phải đăng nhập vào nhà cái và gửi tiền vào tài khoản để nhận ngay 100USD tiền mặt cho người chơi có số vòng cược cao nhất trong trò Sea-Raider.
 • Thành viên sẽ nhận được tiền khuyến mãi khi gửi tiền vào tài khoản 3 lần trở lên và hoàn thành 1 lần vòng cược.
 • Thành viên chỉ có thể đăng ký nhận thưởng từ khuyến mãi một lần duy nhất.

14. Nhận 31 Vòng quay miễn phí

 • Chương trình khuyến mãi này được áp dụng từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 31/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018.
 • Để nhận khuyến mãi người chơi cần phải đăng nhập vào nhà cái và gửi tiền vào tài khoản để nhận ngay 31 vòng quay miễn phí trong trò Sweet Alchemy.
 • Thành viên sẽ nhận được tiền khuyến mãi khi gửi tiền vào tài khoản 3 lần trở lên với số tiền tối thiểu 50$ và hoàn thành 40 lần vòng cược.
 • Thành viên chỉ có thể đăng ký nhận thưởng từ khuyến mãi một lần duy nhất.

15. Rút thăm trúng thưởng MacBook Pro 2018

 • Chương trình khuyến mãi này được áp dụng vào ngày 1/1/2019.
 • TOP 100 người có tổng gửi cao nhất vào tháng 12 sẽ được bốc thăm trúng Macbook Pro 2018.
 • 100 người có tổng gửi cao nhất sẽ nhận được khuyến mãi khi gửi tiền vào tài khoản 3 lần trở lên.
 • Thành viên chỉ có thể đăng ký nhận thưởng từ khuyến mãi một lần duy nhất.

Điều kiện và điều khoản chung của khuyến mãi và của nhà cái Happyluke được áp dụng.