Hoàn trả cược Casino 188Bet, không giới hạn

Khuyến mãi 188bet

Nhận hoàn trả cược Casino tại 188Bet không giới hạn lên tới 0.76%, cùng với thưởng thêm 7.6% từ tổng cược hợp lệ tích lũy mỗi tuần.
Truy cập link 188bet bên dưới để tham gia chương trình khuyến mãi.

Hoàn trả cược Casino 188Bet, không giới hạn

Hoàn trả cược Casino 188Bet, không giới hạn

Thời gian khuyến mãi

Khuyến Mãi này sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 26/10/2022 11:00 AM đến ngày 05/12/2022 10:59 AM (GMT+7);

Điều Kiện Tóm Lược

 1. Để tham gia, người chơi cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY”;
 2. Hoàn Trả Cược Tuần từ 0.36% đến 0.76% và Hoàn Trả Cược Thêm từ 3.6% đến 7.6%;
 3. Mức Hoàn Trả Cược sẽ bị hạ xuống mức thấp hơn, nếu không có bất cứ Cược Hợp Lệ trong Tháng Khuyến Mãi trước;
 4. Khuyến Mãi này sẽ không được tính cho một số trò chơi Casino 188BET
 5. Hoàn Trả Cược Tuần và Hoàn Trả Cược Thêm được cập vào mỗi Thứ 4 và cả 2 đều phải được sử dụng đặt cược với mức tối thiểu là 1 lần tại sản phẩm 188BET;
 6. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

 1. Hoàn Trả Cược Casino Không Giới Hạn! sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 26/09/2022 11:00 AM đến ngày 07/11/2022 10:59 AM (GMT+7).
 2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm những tuần, mỗi tuần riêng biệt gồm 7 ngày, bắt đầu từ mỗi Thứ 2 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào Thứ 2 tiếp theo 10:59 AM (GMT+7).
 3. Khuyến Mãi này sẽ được áp dụng cho thành viên 188BET đạt đủ mọi điều kiện sau:
  1. Đăng ký với Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đặt thành công với ít nhất 1 cược bằng tiền thật tại những trò Casino 188BET bất cứ, trừ một số trò chơi trong bảng dưới, trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi:

  Các trò Casino 188BET không được tính trong Khuyến Mãi

  Tất cả các trò Blackjack

  Poker Quân 2 Có Thưởng

  Ace và Tứ Quý Tám Poker

  Quân Ace và Hình

  Quay số Ugga Bugga

  1. Chỉ cược đặt tại Trò Chơi Hợp Lệ có kết quả thắng hay thua là hợp lệ tham gia Khuyến Mãi. Cược hòa hoặc hủy, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game và cược đặt tại những trò Casino 188BET không được tính trong Khuyến Mãi đều sẽ không hợp lệ.
 4. Để có thể tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn chọn mục “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.

Dựa trên việc đạt đủ mọi điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được hoàn trả cược như sau:

 1. Hoàn Trả Cược lên tới 0.76%, dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy của Thành Viên Hợp Lệ mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi này. Mức Hoàn Trả Cược Tuần sẽ thay đổi dựa trên số tháng đặt Cược Hợp Lệ liên tiếp như bảng bên dưới:

Số Tháng Khuyến Mãi Đặt Cược Liên Tiếp

Hoàn Trả Cược Tuần

Mức Hoàn Trả Cược Tuần

% Hoàn Trả Cược Tuần

1 Tháng Khuyến Mãi

1

0.36%

2 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

2

0.56%

Từ 3 đến 5 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

3

0.76%

Ví dụ: Thành Viên A tích lũy được 100,000,000 VND tiền Cược Hợp Lệ tại Casino trong Tuần Khuyến Mãi đầu tiên sau khi tham gia Khuyến Mãi. Thành Viên A sẽ nhận được Hoàn Trả Cược Tuần như dưới đây:
Hoàn Trả Cược Tuần = 100,000,000 VND x 0.36% = 360,000 VND

 1. Hoàn Trả Cược Thêm lên tới 7.6% dựa trên số tiền Hoàn Trả Cược Tuần, như quy định tại điều 5a, cho mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi. Mức Hoàn Trả Cược Thêm sẽ thay đổi dựa trên số Tháng Khuyến Mãi đặt cược liên tiếp như bảng sau:

Số Tháng Khuyến Mãi Đặt Cược Liên Tiếp

Hoàn Trả Cược Thêm

Mức Hoàn Trả Cược Thêm

% Hoàn Trả Cược Thêm

Từ 6 cho đến 8 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

4.1

3.60%

Từ 9 tới 11 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

4.2

5.60%

12 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp hoặc hơn

4.3

7.60%

Ví dụ: Thành Viên B cần đặt cược trong 12 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp sau khi tham gia Khuyến Mãi và tích lũy được 100,000,000 VND tại Casino trong một Tuần Khuyến Mãi. Thành Viên B sẽ nhận được tổng Hoàn Trả Cược như bên sau:
Hoàn Trả Cược Tuần = 100,000,000 VND x 0.76% = 760,000 VND
Hoàn Trả Cược Thêm = 760,000 VND x 7.60% = 57,760 VND
Tổng Hoàn Trả Cược = 760,000 VND + 57,760 VND = 817,760 VND

 1. Mức Hoàn Trả Cược Tuần sẽ được hạ xuống mức thấp hơn, nếu như Thành Viên Hợp Lệ không đặt tối thiểu là một (1) Cược Hợp Lệ trong Tháng Khuyến Mãi trước, như bảng bên sau:
  Ví dụ:

  Ví dụ

  Tháng 2

  Tháng 3

  Tháng 4

  Tháng 5

  Tháng 6

  Tháng 7

  A: Thành Viên Hợp Lệ Mới

  Mức 1

  Mức 2

  Mức 3

  Mức 3

  Mức 2

  Mức 1

  Có Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  Không Đặt Cược

  Không Đặt Cược

  +1 Mức tháng kế tiếp

  +1 Mức tháng kế tiếp

  Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

  -1 Mức tháng kế tiếp

  -1 Mức tháng kế tiếp

  B: Thành Viên Hợp Lệ Mới

  Mức 1

  Mức 2

  Mức 1

  Mức 2

  Mức 3

  Mức 2

  Có Đặt Cược

  Không Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  Có Đặt Cược

  Không Đặt Cược

  +1 Mức tháng kế tiếp

  -1 Mức tháng kế tiếp

  +1 Mức tháng kế tiếp

  +1 Mức tháng kế tiếp

  -1 Mức tháng kế tiếp

 2. Thành Viên Hợp Lệ phải đặt cược thấp nhất là 6 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp để nhận Hoàn Trả Cược Thêm, như bảng bên dưới:

Ví dụ:

Ví dụ

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

A: Thành Viên Hợp Lệ đang ở Tháng Khuyến Mãi liên tiếp Thứ 5 tại Tháng 2

Mức 3

Mức 4.1

Mức 4.1

Mức 3

Mức 3

Mức 3

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

Không Đặt Cược

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

+1 Mức Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếp

Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

Mất Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếp

Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Mức 3

Mức 3

Mức 4.1

Mức 4.1

Mức 4.1

Mức 4.2

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

+1 Mức tháng kế tiếp

Mức Hoàn Trả Cược Thêm không đổi trong tháng kế tiếp

Mức Hoàn Trả Cược Thêm không đổi trong tháng kế tiếp

+1 Mức Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếp

 1. Hoàn Trả Cược sẽ chỉ được áp dụng kể từ lúc Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi.
 2. Hoàn Trả Cược sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của mỗi Thành Viên 188bet Hợp Lệ vào Thứ 4 tiếp theo sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi này. Thành viên 188bet cần phải hoàn thành đủ yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 3. Hoàn Trả Cược phải được sử dụng đặt cược tối thiểu là 1 lần tại sản phẩm 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền 188bet được thực hiện. Hoàn Trả Cược và tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa mãn điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hoàn Trả Cược được cập nhật.
 4. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Hoàn Trả Cược sau khi Hoàn Trả Cược đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 5. Điều kiện rút tiền sẽ được tính kể từ lúc Hoàn Trả Cược được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
 6. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng hoặc thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của chương trình Khuyến Mãi. Mọi vé cược hòa hay hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game đều sẽ không được tính.
 7. Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi này cũng đồng thời có thể tham gia những khuyến mãi khác hiện có tại 188BET.
 8. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi trong bất cứ thời điểm nào.
 9. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 10. Tất cả những Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET đều được áp dụng.

Nhanh tay đăng ký 188bet để tham gia chương trình và nhận về nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.
link đăng ký 188bet