Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/wwwroot/nhacaionline.top/wp-content/themes/nhacai/single.php on line 22

Giải đấu HelloWin đến hơn 2,33 tỷ đồng tổng thưởng tại Casino Quay số 188Bet

Khuyến mãi 188bet
Giải đấu HelloWin đến hơn 2,33 tỷ đồng tổng thưởng tại Casino Quay số 188Bet

Giải đấu HelloWin đến hơn 2,33 tỷ đồng tổng thưởng tại Casino Quay số 188Bet

Nhanh tay đăng ký 188bet để tham gia chương trình và nhận về nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.
link đăng ký 188bet

Thời gian khuyến mãi

Chương trinh khuyến mãi 188Bet này sẽ được bắt đầu từ 04/10/2022 07:00 PM (GMT+7) đến 31/10/2022 06:59 PM (GMT+7).

Điều kiện tóm lượt

1. Thành Viên 188Bet đặt thành công ít nhất là một (1) cược bằng tiền thật tối thiểu 23,000 VND hoặc 1 USD ở bất cứ Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi 188Bet để có cơ hội nhận được một (1) lần Tiền Thưởng.

2. Thành Viên 188Bet Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng sau đây:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
Tuần 1 – 14/10/2022
Tuần 2 – 21/10/2022
Tuần 3 – 28/10/2022
Tuần 4 – 14/11/2022

3. Khuyến Mãi 188Bet sẽ KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET.

4. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền 188Bet.

5. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh sẽ được áp dụng.

Tham khảo thêm: Trải nghiệm độc quyền tại Thể thao 188Bet.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

1. Giải Đấu HelloWin – Hơn 2.33 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! sẽ được diễn ra từ ngày 04/10/2022 07:00 PM (GMT+7) đến 31/10/2022 06:59 PM (GMT+7).

2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm bốn (4) tuần khuyến mãi 188Bet, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi Thứ Ba lúc 07:00 AM (GMT+7) đến 06:59 PM (GMT+7) Thứ Ba tuần kế tiếp, như bảng sau đây: 

Tuần Khuyến Mãi Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)
Tuần 1 07:00 AM 04/10/2022 đến 06:59 AM 11/10/2022
Tuần 2 07:00 AM 11/10/2022 đến 06:59 AM 18/10/2022
Tuần 3 07:00 AM 18/10/2022 đến 06:59 AM 25/10/2022
Tuần 4 07:00 AM 25/10/2022 đến 06:59 AM 01/11/2022

3. Khuyến Mãi 188Bet áp dụng cho thành viên 188BET đạt đủ mọi điều kiện sau:

  • Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD.
  • Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật ở những trò Casino quay số được quy định tại đây, trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi 188Bet.
  • Chỉ cược đơn được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi 188Bet của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng, thua hoặc hòa sẽ là hợp lệ. Cược bằng Vòng Quay Miễn Phí, cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.

4. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất là một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi 188Bet sẽ được tự động tham gia vào Khuyến Mãi.

5. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất là một (1) Cược Hợp Lệ trong trong Tuần 1 và Tuần 3 của Thời Gian Khuyến Mãi sẽ có cơ hội nhận được một (1) lần tiền thưởng bất ngờ, như bảng sau:

Công Bố Thành Viên May Mắn
Tuần 1 – 14/10/2022
Tuần 3 – 29/10/2022
Tổng Số Thành Viên May Mắn Tiền Thưởng Bất Ngờ
Một (1) 20,700,000 VND hoặc 900 USD
Hai (2) 9,200,000 VND hoặc 400 USD
Hai (2) 4,600,000 VND hoặc 200 USD
Năm (5) 2,300,000 VND hoặc 100 USD
10 1,840,000 VND hoặc 80 USD
40 575,000 VND hoặc 25 USD
40 345,000 VND hoặc 15 USD
300 230,000 VND hoặc 10 USD
1,000 184,000 VND hoặc 8 USD
3,000 69,000 VND hoặc 3 USD

Ví dụ:
Thành Viên A đặt 1 Cược Hợp Lệ là 345,000 VND trong Tuần 1 và ngẫu nhiên thắng được 4,600,000 VND Tiền Thưởng Bất Ngờ.

6. Trong Tuần Khuyến Mãi 2 và Tuần Khuyến Mãi 4, thì Thành Viên Hợp Lệ sẽ tự động tham gia vào bảng xếp hạng sẽ dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được và thành viên thắng Bảng Xếp Hạng sẽ dựa trên tổng tiền Cược Hợp Lệ cao nhất tích lũy được, như bảng sau đây:

Bảng Xếp Hạng Tuần 2 & Tuần 4
Yêu Cầu Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng
Đặt thành công ít nhất là một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino quay số được quy định tại đây trong Tuần 2 hoặc Tuần 4 của Thời Gian Khuyến Mãi. Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng sẽ dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi.

7. Thành Viên Hợp Lệ tham gia thành công tham gia vào Bảng Xếp Hạng, như đã quy định tại điều 6, sẽ có cơ hội nhận được một (1) lần tiền thưởng dựa trên vị trí của thành viên tại Bảng Xếp Hạng sau khi Tuần Khuyến Mãi 188Bet này kết thúc, như bảng dưới:

8. Khuyến Mãi 188Bet sẽ KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET.

Công Bố Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng
Tuần 2 – 21/10/2022
Tuần 4 – 04/11/2022
Hạng Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc Tiền Thưởng
1 Một (1) 23,000,000 VND hoặc 1,000 USD
2 Một (1) 16,100,000 VND hoặc 700 USD
3 Một (1) 6,900,000 VND hoặc 300 USD
4 – 5 Hai (2) 2,300,000 VND hoặc 100 USD
6 – 20 15 1,610,000 VND hoặc 70 USD
21 – 80 60 1,150,000 VND hoặc 50 USD
81 – 200 120 575,000 VND hoặc 25 USD
201 – 700 500 345,000 VND hoặc 15 USD
701 – 2,500 1,800 115,000 VND hoặc 5 USD

Thành Viên A có tổng số tiền Cược Hợp Lệ là 46,000,000 VND trong Tuần 2 và đã đạt hạng 3 trên Bảng Xếp Hạng Tuần 2.
Thành Viên A sẽ được nhận 6,900,000 VND Tiền Thưởng.

9. Tổng số 13,800 Thành Viên Hợp Lệ, sẽ bao gồm: 8,800 Thành Viên May Mắn và 5,000 Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc. Và sẽ được công bố tại trang “Thành Viên Thắng Cuộc” sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi 188Bet.

10. Thành Viên 188Bet Thắng Bảng Xếp Hạng và Thành Viên May Mắn có thể tiếp tục tham gia vào Tuần Khuyến Mãi 188Bet tiếp theo trong Thời Gian Khuyến Mãi.

11. Thành Viên Thắng Cược chỉ có thể nhận tối đa là một (1) lần Tiền Thưởng trong mỗi Tuần Khuyến Mãi 188Bet của Thời Gian Khuyến Mãi.

12. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên 188Bet Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang “Thành Viên Thắng Cuộc”.

13. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền 188Bet và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay. Thành viên cần phải hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian đã qui định khi được yêu cầu.

14. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng kể từ sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

15. Quyết định về Tiền Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc sẽ là quyết định cuối cùng.

16. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi 188Bet ở bất cứ thời điểm nào.

17. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi 188Bet này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

18. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET đều được áp dụng.

19. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET sẽ được áp dụng.

Ngoài ra còn có: Lễ hội Halloween đến hơn 352 triệu đồng tại các trò Casino Quay số 188Bet.