Hoàn trả cược Thể Thao Ảo tại 188Bet, không giới hạn

Khuyến mãi 188bet

Nhận ngay hoàn trả cược Thể Thao Ảo không giới hạn lên tới 0.76%, và được cộng thưởng thêm 7.6% từ tổng tiền cược hợp lệ tích lũy mỗi tuần chỉ có tại 188bet. 

Truy cập link 188bet bên dưới để tham gia chương trình khuyến mãi.

Hoàn trả cược Thể Thao Ảo tại 188Bet, không giới hạn

Hoàn trả cược Thể Thao Ảo tại 188Bet, không giới hạn

Thời gian khuyến mãi

Chương trình Khuyến Mãi này sẽ được diễn ra từ ngày 26/10/2022 11:00 AM đến ngày 05/12/2022 10:59 AM (GMT+7).

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn chọn mục “THAM GIA NGAY”;
  2. Hoàn Trả Cược Tuần từ 0.36% cho đến 0.76% và Hoàn Trả Cược Thêm từ 3.6% tới 7.6%;
  3. Mức Hoàn Trả Cược sẽ bị hạ xuống mức thấp hơn, nếu không có bất cứ Cược Hợp Lệ nào trong Tháng Khuyến Mãi trước;
  4. Hoàn Trả Cược Tuần và Hoàn Trả Cược Thêm sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ 4 và cả 2 phải được sử dụng đặt cược tối thiểu là 1 lần tại sản phẩm 188BET;
  5. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Hoàn Trả Cược Thể Thao Ảo. Không Giới Hạn! sẽ được diễn ra từ ngày 26/09/2022 11:00 AM đến ngày 07/11/2022 10:59 AM (GMT+7).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm những tuần, mỗi tuần riêng biệt gồm 7 ngày, bắt đầu từ mỗi Thứ 2 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào Thứ 2 tiếp theo 10:59 AM (GMT+7).
  3. Khuyến Mãi được áp dụng đối với thành viên 188BET đạt đủ những điều kiện như sau:
   1. Đăng ký với Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công tối thiểu là 1 cược tại Thể Thao Ảo 188BET trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi,
   3. Chỉ cược đặt tại Sản Phẩm Hợp Lệ có kết quả thắng hoặc thua là sẽ hợp lệ tham gia Khuyến Mãi. Cược hòa hay hủy và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game đều sẽ không được tính hợp lệ,
   4. Mỗi Mã Cược tại Thể Thao Ảo 188BET đều được xem là một (1) cược, bất kể số lựa chọn được đặt trong Mã Cược. Kết quả cược sẽ được dựa vào kết quả cuối cùng của cả Mã Cược.

Ví dụ: Thành Viên A đặt thành công 2 cược tại Thể Thao Ảo 188BET trong tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, với mã cược như dưới đây:

Mã Cược

Loại Cược

Lựa Chọn

Tiền Cược

Thắng/Thua

Trạng Thái

aaaaaa1

Multi Singles 
Euro

VL Moscow – VL Ankara
Tổng Bàn Thắng Hiệp 1 (1.5)
Chọn: Dưới @ 1.70
Tiền Cược: 15,000
Thua
VL Rome – VL Bern
Cả Trận Chấp (-1.5)
Chọn: VL Rome @ 2.00
Tiền Cược: 15,000
Thắng

30,000

0

Hòa

aaaaaa2

Multi Singles 
Euro

VL Copenhagen – VL Moscow
Cả Trận Chấp (+1)
Chọn: VL Copenhagen @ 1.90
Tiền Cược: 20,000
Thua
VL London – VL Kiev
Cả Trận Chấp (-1.5)
Chọn: VL London @ 2.10
Tiền Cược: 20,000
Thắng

40,000

2,000

Thắng

Lưu ý: Multi Singles là cách thể hiện sao kê cược trong đó những lựa chọn đều là cược đơn (không phải cược xâu).
Vậy nên, chỉ Mã Cược ‘aaaaaa2’ mới được xem là Cược Hợp Lệ và được tính cho Khuyến Mãi này.

  1. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập 188BET và nhấn chọn mục “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của chương trình Khuyến Mãi này.
  2. Dựa trên việc đạt đủ mọi điều kiện nêu trên, thì Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được hoàn trả cược như sau:
   1. Hoàn Trả Cược lên tới 0.76%, dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy của Thành Viên Hợp Lệ mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi. Mức Hoàn Trả Cược Tuần sẽ thay đổi dựa trên số tháng đặt Cược Hợp Lệ liên tiếp như bảng dưới:

Số Tháng Khuyến Mãi Đặt Cược Liên Tiếp

Hoàn Trả Cược Tuần

Mức Hoàn Trả Cược Tuần

% Hoàn Trả Cược Tuần

1 Tháng Khuyến Mãi

1

0.36%

2 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

2

0.56%

Từ 3 đến 5 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

3

0.76%

Ví dụ: Thành Viên A tích lũy được 100,000,000 VND tiền Cược Hợp Lệ tại Thể Thao Ảo trong Tuần Khuyến Mãi đầu tiên sau khi tham gia Khuyến Mãi. Thành Viên A sẽ nhận được Hoàn Trả Cược Tuần như sau:
Hoàn Trả Cược Tuần = 100,000,000 VND x 0.36% = 360,000 VND

   1. Hoàn Trả Cược Thêm lên tới 7.6% dựa trên số tiền Hoàn Trả Cược Tuần, như quy định tại điều 5a, cho mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi. Mức Hoàn Trả Cược Thêm sẽ thay đổi dựa trên số Tháng Khuyến Mãi đặt cược liên tiếp như bảng bên dưới:

Số Tháng Khuyến Mãi Đặt Cược Liên Tiếp

Hoàn Trả Cược Thêm

Mức Hoàn Trả Cược Thêm

% Hoàn Trả Cược Thêm

Từ 6 đến 8 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

4.1

3.60%

Từ 9 đến 11 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

4.2

5.60%

12 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp hoặc hơn

4.3

7.60%

Ví dụ: Thành Viên B đặt cược trong 12 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp sau khi tham gia Khuyến Mãi và tích lũy được 100,000,000 VND tại Thể Thao Ảo trong một Tuần Khuyến Mãi. Thành Viên B sẽ nhận được tổng Hoàn Trả Cược như sau:
Hoàn Trả Cược Tuần = 100,000,000 VND x 0.76% = 760,000 VND
Hoàn Trả Cược Thêm = 760,000 VND x 7.60% = 57,760 VND
Tổng Hoàn Trả Cược = 760,000 VND + 57,760 VND = 817,760 VND

  1. Mức Hoàn Trả Cược Tuần sẽ được hạ xuống mức thấp hơn, nếu như Thành Viên Hợp Lệ không đặt cược ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Tháng Khuyến Mãi trước, như bảng bên sau:

Ví dụ:

Ví dụ

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

A: Thành Viên Hợp Lệ Mới

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 3

Mức 2

Mức 1

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

Không Đặt Cược

Không Đặt Cược

+1 Mức tháng kế tiếp

+1 Mức tháng kế tiếp

Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

-1 Mức tháng kế tiếp

-1 Mức tháng kế tiếp

B: Thành Viên Hợp Lệ Mới

Mức 1

Mức 2

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 2

Có Đặt Cược

Không Đặt Cược

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

Không Đặt Cược

+1 Mức tháng kế tiếp

-1 Mức tháng kế tiếp

+1 Mức tháng kế tiếp

+1 Mức tháng kế tiếp

-1 Mức tháng kế tiếp

  1. Thành Viên Hợp Lệ sẽ phải đặt cược ít nhất là 6 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp để nhận Hoàn Trả Cược Thêm, như bảng dưới đây:

Ví dụ:

Ví dụ

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

A: Thành Viên Hợp Lệ đang trong Tháng Khuyến Mãi liên tiếp Thứ 5 tại Tháng 2

Mức 3

Mức 4.1

Mức 4.1

Mức 3

Mức 3

Mức 3

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

Không Đặt Cược

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

+1 Mức Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếp

Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

Mất Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếp

Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Mức 3

Mức 3

Mức 4.1

Mức 4.1

Mức 4.1

Mức 4.2

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

Có Đặt Cược

Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp

+1 Mức tháng kế tiếp

Mức Hoàn Trả Cược Thêm không đổi trong tháng kế tiếp

Mức Hoàn Trả Cược Thêm không đổi trong tháng kế tiếp

+1 Mức Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếp

 1. Hoàn Trả Cược sẽ chỉ được áp dụng kể từ khi Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi.
 2. Hoàn Trả Cược sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của mỗi Thành Viên Hợp Lệ vào Thứ 4 tiếp theo sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi. Thành viên cần phải hoàn thành yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 3. Hoàn Trả Cược phải được sử dụng đặt cược với ít nhất là 1 lần tại sản phẩm 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Hoàn Trả Cược và tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu như không thỏa mãn đủ điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hoàn Trả Cược được cập nhật.
 4. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Hoàn Trả Cược sau khi Hoàn Trả Cược đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 5. Điều kiện rút tiền sẽ được tính kể từ khi Hoàn Trả Cược được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
 6. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng hoặc thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Mọi vé cược hòa hoặc hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game đều sẽ không được tính.
 7. Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi này cũng đồng thời có thể tham gia những khuyến mãi khác hiện có tại 188BET.
 8. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi trong bất cứ thời điểm nào.
 9. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 10. Mọi Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET đều được áp dụng.

Nhanh tay đăng ký 188bet để tham gia chương trình và nhận về nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.

link đăng ký 188bet