Nhận thưởng đến 3,000,000 VND khi thắng cược liên tiếp mỗi ngày tại 188Bet

Khuyến mãi 188bet

Đến 188Bet tham gia chơi và nhận thưởng lên tới 3,000,000 VND ngay hôm nay với kết quả thắng cược Bacarrat, Blackjack hoặc Dragon Tiger liên tiếp tại Casino Trực Tuyến.
Truy cập link 188bet bên dưới để tham gia chương trình khuyến mãi.

Nhận thưởng đến 3,000,000 VND khi thắng cược liên tiếp mỗi ngày tại 188Bet

Nhận thưởng đến 3,000,000 VND khi thắng cược liên tiếp mỗi ngày tại 188Bet

Thời gian khuyến mãi

Khuyến mãi này sẽ được diễn ra từ ngày 01/11/2022 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 01/12/2022 10:59 AM (GMT+7);

Điều kiện cùng cơ cấu giải thưởng

 1. Đạt ít nhất là sáu (6) cược thắng liên tiếp (thấp nhất là 350,000 VND hoặc 18 USD một cược) tại cùng một bàn chơi Bacarrat, Blackjack hoặc Dragon Tiger tại một sảnh Casino Trực Tuyến bất kỳ (không bao gồm Dragon Tiger tại Sảnh Đại),
 2. Tiền thưởng tối đa lên tới 3,000,000 VND hoặc 130 USD, như bảng sau:

Tiền Cược Tối Thiểu
Cho 1 Cược

Số Cược Thắng
Liên Tiếp

Tiền Thưởng

Điều Kiện Rút Tiền

350,000 VND hoặc
18 USD

Sáu (6)

650,000 VND hoặc 28 USD

1 lần tại sản phẩm 188BET

Tám (8)

1,300,000 VND hoặc 56 USD

Từ 10 trở lên

3,000,000 VND hoặc 130 USD

 1. Để nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Hợp Lệ phải gửi Thư sử dụng chức năng Soạn Thảo tại Hộp Thư trước 10:59 AM (GMT+7) ngày 04/12/2022;
 2. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận duy nhất một lần Tiền Thưởng cho mỗi  Cược Hợp Lệ và một lần Tiền Thưởng trong một Ngày Khuyến Mãi;
 3. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 48 giờ làm việc kể từ sau khi nhận được thư yêu cầu nhận thưởng hợp lệ;
 4. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Tham khảo thêm: Giải Đấu Sảnh Bạch Kim tại 188Bet.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

 1. 3,000,000 VND Thưởng Thắng Cược Liên Tiếp Mỗi Ngày sẽ bắt đầu từ ngày 01/10/2022 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 01/11/2022 10:59 AM (GMT +7).
 2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm những ngày khuyến mãi, mỗi ngày riêng biệt bắt đầu từ 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào 10:59 AM ngày tiếp theo (GMT+7).
 3. Khuyến Mãi được áp dụng đối với thành viên 188BET đạt đủ mọi điều kiện sau:
  1. Đăng ký với Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đặt thành công ít nhất 1 cược đơn với số tiền từ 350,000 VND hoặc 18 USD tại bàn chơi Bacarrat, Blackjack hoặc Dragon Tiger trong một sảnh Casino Trực Tuyến bất kỳ (không bao gồm Dragon Tiger tại Sảnh Đại) trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi,
  3. Chỉ cược có kết quả thắng (không bao gồm loại cược Lớn hoặc Nhỏ tại Bacarrat) đặt tại Bàn Chơi Hợp Lệ trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Mọi vé cược thua, cược hòa/hủy và cược đặt đồng thời hai (2) cửa trong cùng một game đều sẽ không hợp lệ,
  4. Trường hợp cược có kết quả “Hòa”, hoặc “Hủy”, hoặc người chơi đặt cược cho loại cược Lớn/Nhỏ trong Baccarat, hoặc thành viên 188bet đặt cược 2 hoặc hơn 2 lựa chọn khác nhau trong một ván, hoặc ngừng đặt cược trong một ván, số cược thắng liên tiếp sẽ được tính lại từ đầu.
  5. Đạt ít nhất là sáu (6) cược thắng liên tiếp tại cùng một Bàn Chơi Hợp Lệ trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi. Kết quả thắng liên liếp phải có mã cược liên tiếp, ví dụ: 201114-b01-03-05, 201114-b01-03-06, 201114-b01-03-07….
 4. Dựa trên việc đạt đủ mọi điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng với số cược thắng liên tiếp như bảng như sau:

Tiền Cược Tối Thiểu
Cho 1 Cược

Số Cược Thắng
Liên Tiếp

Tiền Thưởng

Điều Kiện Rút Tiền

350,000 VND hoặc
18 USD

Sáu (6)

650,000 VND hoặc 28 USD

1 lần tại sản phẩm 188BET

Tám (8)

1,300,000 VND hoặc 56 USD

Từ 10 trở lên

3,000,000 VND hoặc 130 USD

 1. Số cược thắng liên tiếp phải tích lũy từ mỗi cược thắng của một ván tại một trò chơi. Trường hợp cược có kết quả “Hòa”, hoặc “Hủy”, hoặc thành viên đặt cược cho loại cược Lớn/Nhỏ trong Baccarat, hoặc thành viên đặt cược 2 hoặc hơn 2 lựa chọn khác nhau trong một ván, hoặc ngừng đặt cược trong một ván, số cược thắng liên tiếp sẽ được tính lại từ đầu.
 2. Để nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Hợp Lệ phải gửi Thư sử dụng chức năng Soạn Thảo tại Hộp Thư của 188BET tại mục ‘Tin Nhắn’ góc trên bên phải màn hình 188BET sau khi đã đăng nhập 188bet trong thời gian Khuyến Mãi với nội dung sau:
  1. Tiêu đề thư: LCSN-0913-VN
  2. Nội dung thư: Mã thắng cược đầu tiêu, Ngày Giờ cược và Tên sảnh Casino Trực Tuyến. Ví dụ: 201114-b01-03-05, 14/11/2020 02:30:42, Sảnh Đại.
 3. Theo mục đích Khuyến Mãi, cược thắng liên tiếp sẽ không có giá trị nếu như thành viên 188bet hợp lệ không gửi yêu cầu tham gia Khuyến Mãi trước ngày 04/10/2022 10:59 AM (GMT+7).
 4. Mỗi thành viên hợp lệ chỉ có thể nhận tiền thưởng với một lần thắng cược liên tiếp trong một Ngày Khuyến Mãi. Trường hợp thành viên 188bet hợp lệ tham gia nhận tiền thưởng với nhiều hơn một lần thắng cược liên tiếp trong một Ngày Khuyến Mãi, tiền thưởng sẽ được cập nhật dựa trên yêu cầu khuyến mãi của thư đầu tiên mà 188BET nhận được từ thành viên hợp lệ.
 5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của mỗi thành viên 188bet hợp lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi nhận được thư tham gia Khuyến Mãi hợp lệ như quy định tại điều số 6. Thành viên cần hoàn thành yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian quy định khi được yêu cầu.
 6. Tiền Thưởng cần phải được sử dụng để đặt cược ít nhất là 1 lần tại sản phẩm 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền 188bet được thực hiện. Tiền Thưởng cùng với mọi số tiền thắng cược liên quan đều sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.
 7. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng hoặc thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng. Mọi vé cược hòa hoặc hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game đều sẽ không được tính.
 8. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng sẽ chỉ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
 9. 188BET là người quyết định duy nhất và cuối cùng của Khuyến Mãi này.
 10. Tất cả những Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET đều được áp dụng.

Nhanh tay đăng ký 188bet để tham gia chương trình và nhận về nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.
link đăng ký 188bet